Acoperiș terasă, Măgurele, 2100 m²

Descriere Proiect

Hidroizolația la acest proiect s-a realizat în sistem lestat, la sistemul lestat membrana hidroizolantă este prinsă perimetral mecanic, pe suprafețele verticale, membrana este lipită în totalitate și în câmp lestata cu pietris rotund de râu minim 50kg/m².